Reference

Za skoro 10 godina rada iz oblasti obnovljivih izvora električne energije, Andreja DOO je izvela veliki broj kako Off-Grid tako i On-Grid sistema. Danas smo u mogućnosti da ispunimo i najkompleksnije zahteve, kao i da takve projekte realizujemo na odgovarajućem nivou kvaliteta. Na ovoj stranici možete da vidite ON-GRID sisteme koje smo instalirali.

Klikom na neki od sistema, možete da vidite trenutnu proizvodnju fotonaponskog sistema.