Solarno navodnjavanje

Andreja DOO u svojoj ponudi solarnih elemenata i sistema sadrži i kompletne sisteme za navodnjavanje na solarni pogon. Sistemi za navodnjavanje su pogodni gde nema električne mreže, a postoje izvori vode u okurženju. Sistemi za navodnjavanje sadrže potapajuće pumpe i solarne kontrolere.
Postoje AC pumpe koje rade na naizmeničnu struju i DC pumpe koje rade na jednosmernu struju. Za napajanje AC pumpi se koriste ASPIRE invertori koji struju dobijenu sa solarnih panela transformišu u naizmeničnu (monofaznu, odnosno 3-faznu u zavisnosti od same pumpe).
Kod DC sistema dobijena struja sa panela se koristi direktno za pokretanje pumpe.
Naravno, postoji i mogućnost povezivanja akumulatora…
Za više informacija nazovite na 060/7652781 ili 060/7652764.