Solarni regulatori / kontrolori

U ovoj podkategoriji se nalaze uređaji za kontrolu i regulaciju punjenja solarnih fotonaponskih ploča.

Tzv. Solarni regulatori ili kontrolori.

Postoje dve vrste regulatora:

1. Obični ili PWM regulatori – namenjeni za manje off-grid sisteme
2. MPPT regulatori – za veće i složenije solarne sisteme koji se koriste preko cele godine!

Glavni zadatak ovih uređaja je regulacija ulaznog napona i struje sa solarnih panela i zaštita priključenih akumulatora od prekomernog pražnjenja.