Polikristalni paneli

Polikristalni paneli su izrađeni od polikristalnih ćelija koje se dobijaju sečenjem livenih blokova silicijuma. Prilikom stvrdnjavanja blokova stvaraju se kristalne strukture različitih veličina uz manji broj grešaka, zbog čega imaju manju efikasnost. Korišćenjem novijih tehnologija u proizvodnji polikristalnih vafera postiže se efikasnost ćelija do 17 %.

U našoj ponudi imamo više modela različitih veličina, od 20W do 275W.