Solarni off-grid sistemi

Solarni Off-Grid sistemi podrazumevaju sistem koji radi samostalno, nezavisno, u poređenju sa On-Grid sistemom, koji mora biti povezan direktno na distributivnu mrežu. U ovom slučaju, potrošači se snadbevaju iz akumulatora/baterija preko invertora/pretvarača, a punjenje akumulatora se vrši putem solarnih panela iregulatora punjenja.
> Off-grid solarni sistemi su prvenstveno namenjeni manjim potrošačima i predstavljaju usaglašeni odabir odgovarajućih solarnih komponenti iz naše ponude.
> Ponuđeni paketi nisu fiksni; svi elementi se mogu promeniti sa drugim iz naše ponude u zavisnosti od individualnih potreba potrošača.
> Za više informacija i konkretnu ponudu prilagođenu Vašim zahtevima – nazovite na 021/840666 ili 060/7652781.