Solarni kolektori

Solarni kolektori za zagrevanje vode imaju ulogu da sunčevu toplotu direktnim putem, ili preko medijuma pretvaraju u toplotnu energiju.
Ovako dobijena toplotna energija se može koristiti za zagrevanje sanitarne vode, dogrevanje sistema parnog grejanja, grejanja vode u bazenima itd.
Uštede koje se postižu ovim načinom grejanja vode se kreću i do 70 % na godišnjem nivou.
Zagrevanje vode se postiže i u danima sa manjim intenzitetom sunčeve svetlosti, mada sa dobijanjem niže temperature. Usled upotrebe glikola kao sredstva za prenos toplotne energije, sistem bez problema i mogućnosti smrzavanja radi cele godine.
U našoj ponudi možete naći kompletne cevaste solarne kolektore. Uz mogućnost:
– kupovine kompletnog sistema sa bojlerima od 200 do 300l i sa jednim ili dva izmenjivača
– kupovine samo solarnog kolektora u slučaju da već posedujete bojler ili za nadogradnju.