Sinusni pretvarači

Sinusni pretvarači imaju izlaznu struju u potpunosti istu kao iz gradske mreže, i svi električni uređaji rade preko invertera bez problema.
Svi ozbiljniji i komplikovaniji solarni sistemi upotrebljavaju ovakve pretvarače.
Pored gore navedenog glavna prednost im je u poređenju sa jeftinijim kvazisinusnim pretvračima što su daleko efikasniji i samim tim imaju i manje gubitaka.