Kvazisinusni pretvarači

Kvazisinusni pretvarači daju izlaznu struju modifikovanog izgleda koji je samo sličan potpuno sinusnoj naizmeničnoj struji iz AC mreže, preko ovakvog pretvarača pojedini osetljiviji eletr. potrošači ne mogu da rade ispravno (računari, TV, precizna elektronika…itd.).
Preporučuju se za manje solarne sisteme koji se ne koriste često i nemaju veće potrošače u sistemu.