Hibridni Off-Grid inverteri-pretvarači

Glavna razlika između običnog Off-Grid pretvarača (invertera) i Hibridnog Off-Grid pretvarača je da se na drugi uređaj može prikačiti i mrežna AC struja koja pored punjenja akumulatora u slučaju nedostatka punjenja preko solarnih sistema, dopunjuje akumulatore a u isto vreme dozvoljava i rad potrošača direktno sa mreže tokom noći ili kada su akumulatori ispražnjeni.
To znači da sve je integrisano u jedan uređaj, pošto ovi uređaji najčešće imaju u sebi i solarni regulator (PWM ili MPPT).

Glavna primena je kod objekata koji imaju pristup i gradskoj strujnoj mreži AC, ali prvenstveno bi koristili struju proizvedenu preko sopstvenog solarnog sistema tokom cele godine. Uz mogućnost biranja prioriteta u procentima napajanja potrošača preko Hibridnog invertora (Baterija, AC mreža ili Solarnog sistema).