Dodatna oprema

U ovoj kategoriji se nalazi sva potrebna oprema za povezivanje celokupnog solarnog sistema.

Solarni regulatori – uređaji preko kojeg se povezuju razni elementi solarnog sistema (paneli, akumulatori i potrošači)

Solarni kablovi – specijalni kablovi za povezivanje solarnih ploča i ostalih elemenata sistema , dostupno u tri veličine 4 ,6 i 10 mm2.

Utikači i utičnice – za spajanje raznih elemenata sistema, postoje mono, dvostruki i trostruki konektori