Konvencionalni akumulatori

Konvencionalni solarni akumulatori podrazumevaju akumulatore za solarne sisteme sa tečnim elektrolitom. Iako se akumulatori koji sadrže tečni elektrolit sve manje koriste za napajanje solarnih sistema, za manje, jednostavnije sisteme se ipak mogu upotrebljavati.
Prvenstveno se upotrebljavaju u Off-Grid sistemima koji su u funkciji tokom leta, dok se tokom zime akumulator mora posebno redovno dopunjavati eksternim punjačem akumulatora.
Ovde posebno nudimo trakcione akumulatore Italijanskog proizvođača trakcionih akumulatora marke NBA i neke specijalne modele južnokorejskog Rocket-a.
Dostupno u veličinama od 50Ah do 350Ah, 6 i 12V.