Za više od 10 godina rada u oblasti obnovljivih izvora električne energije, Andreja DOO je izvela veliki broj kako On-Grid , tako i Off-Grid sistema i sistema za solarno navodnjavanje. Danas smo u mogućnosti da ispunimo i najkompleksnije zahteve, kao i da takve projekte realizujemo na odgovarajućem nivou kvaliteta.